Okuyan toplum, öğrenen toplumdur.
Kitap / Yazar Arama:
KATEGORİLERİMİZ
E-POSTA KAYIT
Yeni çıkan yayınlarımızdan haberdar olmak için bülten listemize kayıt olabilirsiniz.
E-Posta:
PSİKOLOJİ
Fiyatı: 150,00 TL
   Artikülasyon ve fonolojik bozukluğu olan  bireylerin terapisinde değiştirilmesi hedeflenen en temel yapı taşları konuşma sesleridir. Dil ve konuşma terapistleri hedef sesleri öğretmek amacıyla plan yapmak, seçilen sese uygun sö...
Fiyatı: 20,00 TL
İlköğretim Öğrencilerinde duygusal zekâ beceri eğitiminin teoride ve pratikte nasıl verilebileceği anlatılmaktadır. Kitapta, duygusal zekâ beceri eğitiminde yeni ve pratik bir yaklaşım olan "paylaşım çemberlerinin" nasıl kullanılacağı detaylı bir şe...
Fiyatı: 20,00 TL
e-Özyardep projesinin amacı, kekemeliği olan bireylerin kendilerine yönelik ve kekemelik hakkındaki algı ve tutumlarının belirlenmesi, deneysel uygulamalarla bireysel ve grup terapileri ile kekemelik şiddetlerinin azaltılması, ülkemizde ve dünyada i...
Fiyatı: 30,00 TL
Okullarda öğrenciler arası şiddet, sıklıkla bir kişiler arası anlaşmazlık çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet, toplumsal yaşamda kimi zaman bir süreç, kimi zaman da bir sonuç olarak belirmektedir. Öğrenciler, bir anlaşmazlık çözüm yolu ...
Fiyatı: 35,00 TL
Okullarda şiddetin önlenmesinin ancak ve ancak öğrencilere alternatif anlaşmazlık çözüm becerilerinin kazandırılması yoluyla mümkün olacağına inanmaktayız. Bu kitapta, liselerde sıkça yaşanan öğrenciler arası anlaşmazlıkların yıkıcı, saldırgan ve şi...
Fiyatı: 25,00 TL
Bu kitapta sözü edilen pek çok yaklaşım ve görüşe kaynaklarda verilenlerden (üstelik pek çok kaynak da eksik olabilir) hareketle daha ayrıntılı bir şekilde ulaşılabileceğinden, bu kitapta uzun uzun değinilmeyecektir. burada sadece yaklaşım ve görüşl...
Fiyatı: 25,00 TL
Zorbalık olayları, öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve akademik olarak olumsuz şekilde etkilenmelerine neden olmaktadır. Zorbalığa karşı etkili çözümlere duyulan büyük ihtiyaca rağmen, Türkiye'de sorunu çözmeye yönelik tüm okulu kapsayan programlar yok...
Fiyatı: 20,00 TL
Bireyler yaşamlarının belli dönemlerinde umutsuzluk, acı, üzüntü, tükenmişlik ve başarısızlık gibi olumsuz duygular yaşayabilirler. Bireyin bu olumsuz duygularla başa çıkabilmesi için, kendilerini rahatlatmaları, sakinleştirmeleri ve en önemlisi de ...
Fiyatı: 19,00 TL
Bu araştırma suç işlemiş ve suça yönelmiş ergenlere uygulanacak "yaşam becerileri ölçeği" ve ergenlerin yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik grup rehberlik programı geliştirmek ve programın etkililiğini sınamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma son...
Fiyatı: 30,00 TL
Sınıf yönetimi birçok öğretmen için anahtar niteliğindedir. Çünkü sınıf yönetimi sadece bir ders değil, aynı zamanda sınıfta bir yaşam tarzı ve hayatın kendisini sınıfa getirmedir. Bu hazırlık ve uygulama sürecinde iy...
Maya Akademi Yayın Dağıtım Eğitim Danışmanlık

Telefon: (312) 231 34 03 Fax: (312) 231 34 03
Copyright © 2012 | Her hakkı saklıdır.
Bugün:18 kişi,Toplam:627274 kişi ziyaret etmiştir.
Sayfa Tasarımı: SEREM GRUP